[text]
Täna on

Võrgus on nyyd kättesaadavad usundi ja kombestiku uurimuste raamatusarja Sator 3. ja 4. osa, teatas Eesti Kirjandusmuuseum.

Sator 3 on venekeelne kogumik "О хантыйских шаманах" (Handi nõidadest), mis koosneb Vladislav Kulemzini töödest. Raamatu aluseks on monograafia Vasjugani-Vahhi hantide nõidususust. Eraldi artiklid on pyhendatud hantide põlisele maailmavaatele ja karupeietele. Koos L. Tšeremnovaga kirjutatud artikkel käsitleb Siberi nõidususu erilisi tahke. Kogumiku toimetasid Nikolay Kuznetsov ja Kaur Mägi. Kogumik on kättesaadav aadressil http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator3/

Satori sarja neljanda raamatuna ilmus täiendatud ja kaasajastatud kujul Richard Viidalepa väitekiri "Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest". Reet Hiiemäe toimetatud käsikirjale on lisatud põhjalik tutvustav eessõna ning arvukalt kuvasid. Raamat on kättesaadav aadressil http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator4/.

Mõlemad raamatud andis välja Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi tööryhm 2004. aastal.