[text]
Täna on

Teisipäeva pärastlõunal leidis Mikitamäe koolimajas aset Seto lugõmiku Palakõsõ seto keeleh esitlus, tegu on esimese setokeelse lugemikuga yle aastakymnete. Erinevalt läinud sajandi alguses välja antud lugemikust, kus olid valdavalt eesti kirjameeste tõlketekstid, on uue lugemiku sisu algupäraselt setokeelne, kirjutas Setomaa.

Lugemiku koostas on Mikitamäe kooliõpetaja Vello Jüriöö. Sisu toimetas Nele Reimann-Truija Võro Instituudist ning keele toimetas Paul Hagu Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskusest. Pildid joonistas tuntud seto taidur ja Obinitsa galerist Evar Riitsaar.

Vastvalminud raamat sobib õpikuks nii koolilastele kui täiskasvanutele - seal on nii lihtsamaid ja lyhemaid jutte, kui luulet, leelot, näidendeid ja vanade kommete õpetamist. Lugemikku on panustanud yle saja kirjutaja, kelle seas näiteks tuntud Setomaa kirjainimesed Paul Lehestik, Ilmar Vananurm, Õie Sarv, Merca, Maria Kukka, Nasta Pino, Kauksi Ülle ja paljud teised.

Sydamlike Paul Lehestiku ja Ilmar Vananurme luuleridade kõrvalt võib leida näiteks vanarahva saunaskäimise pärimust Ahto Raudoja sulest, kui ka sõirategemise õpetuse Kuninga sõirameistrilt Rieka Hõrnalt ja ka hainapiiraku kypsetamise juhendi Inara Luigaselt.

"Õga rahva kestmisõst ja timä kultuuri elohpyysymisõst om myydäpäsemäldäq taa rahva kiil. Seto keele pyysymisõst om vaia timmä kõnõldaq, om vaia lukõq ja kirodaq," märkis lugemiku eessõnas toimetaja Vello Jüriöö.