[text]
Täna on

Euroopa Nõukogu kutsub lehekuus avaldatud aruandes Rootsi valitsust rakendama otsustavaid meetmeid hariduse valdkonnas, säilitamaks eriti ohustatud lõunasaami keelt ning looma võimalusel kakskeelse hariduse ning pakkuma omakeelset ylikooliharidust saamidele, soomlastele ja meä keele kõnelejatele, vahendas Fenno-Ugria.

Euroopa Nõukogu ministrite komitee avaldas lehekuu keskel oma kolmanda aruande piirkondlike keelte olukorrast Rootsis, mille on koostanud Euroopa regionaal- või vähemuskeelte harta kohaldamist jälgivad sõltumatud asjatundjad.

Ka oma varem avaldatud teises aruandes kutsus Euroopa Nõukogu rakendama kiireloomulisi meetmeid lõunasaami keele kaitseks, kuid edusamme on tehtud vähe. Uus raport rõhutab, et lõunasaami keele õppeks tuleb luua terviklik systeem, kuhu kuuluks koolieelne, alg- ja kesktaseme ning õpetajakoolitus.

Raport annab mitmeid soovitusi ka soome, meä, saami, mustlaskeele ja jidiši arendamiseks, eriti hariduse valdkonnas, ning täheldab piirkondlike keelte kõnelejaid puudutavate seadussätete vähesust.