[text]
Täna on

Joškar-Olas ilmus Natalja Gluhhova ja Vladimir Gluhhovi mahukas raamat "Soome-ugri ylirahvuse väärtused"  (Системы ценностей финно-угорского суперэтноса), kirjutas Fenno-Ugria.

Raamatus vaadeldakse 11 soome-ugri rahva põliseid väärtusi: ungarlaste, vadjalaste, karjalaste, liivlaste, maride, mordvalaste, saamide, udmurtide, soomlaste ja eestlaste omi. Neid käsitletakse iga rahva vanasõnade ja kõnekäändude kaudu, mille tähendusväljasid on uuritud.

Tulemusena ilmneb, et soome-ugri rahvastel on hulk yhiseid väärtusi, nagu näiteks töö. Raamat toob ära ka huvitavaid võrdlusi erinevate rahvaste vahel.

Raamat on mõeldud keele, vaimse pärandi ja laiemalt elma uurijatele, samuti kõigile soome-ugri rahvastest ja nende vanasõnadest huvitatutele.

Aastal 2007 avaldasid Gluhhovid teose "Mari rahvaidentiteedi systeemne rekonstruktsioon", mis sarnaneb viimase raamatuga, kuid keskendub maridele.

Natalja Gluhhova on alates 1997. aastast Mari riikliku ylikooli soome-ugri õppetooli professor.