[text]
Täna on

Teisipäeval, 16. pärnakuud algusega kl 13 toimub Tartus Ülikooli 16 - 212 (von Bocki maja) Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandekoosolek. India, Mesoptaamia jt paikade kõrval on jutuks ka Maarahva usundiloolisi kysimusi. Kavas on:

13.00 Avamine


13.15 - 13.45 Vladimir Sazonov: Assyyria kuningate universalistlike tiitlite ja epiteetide arengujooni

13.45-14.15 Amar Annus: Tuli ja vesi nõidade ja halbade ennete mõju hävitajana muistses Mesopotaamias

14.15-14.45 Peeter Espak: Ajaloo teisenemine myydiks: võrdlevaid näiteid Lähis-Idast, Euroopast ja Eestist

14.45-15.15 Art Leete: Uute usuliikumiste uurimine Venemaa põhja-aladel

15.15-15.45 kohvipaus

15.45-16.15 Kristel Kivari: Kohakujutelm maa-aluste traditsioonis

16.15-16.45 Ergo-Hart Västrik: Seto Peko-kultusest ja selle tõlgendustest läänemeresoome mytoloogia kontekstis

16.45-17.15 Linnart Mäll: Kristlusest, kriØnaismist ja muust Mahe ja selle naaberosariigi kontekstis

17.15-17.45 Ülo Valk: Kas karmaseadust saab rikkuda? Eksimus, vastutus ja jumalad Lõuna-India folklooris

Syndmuse korraldajad: Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, TÜ etnoloogia osakond, Kultuuriteooria tippkeskus.