[text]
Täna on

Teisipäeval, 16. pärnakuud 18 kõneleb Tartu Keskkonnahariduse Keskuses Ilmar Rootsi soe ja inimese suhetest eesti ja teiste rahvaste ajaloos.

Susi (laensõnaga hunt) ja inimene: kaks isiksust, kes on jaganud yhist elukeskkonda juba aastatuhandeid. Vanimad kirjalikud andmed Euroopas soe ja inimeste vaheliste suhete kohta ulatuvad enam kui 2500 aasta taha, mil Kreekas hakati maksma tasu sute tapmise eest. Sealt alguse saanud sute vastane sõda Euroopas on kestnud sajandeid.

Loengus kõneldakse sute tekitatud hädadest Venemaal 19. ja 20. sajandil: nii karjakasvatusele kui inimestele. Eestis valitsevad suhted on jälgitavad põhiliselt alates 17. sajandist. Tutvustatakse tekitatud kahjusid karjadele 18.-20. sajanditel, inimohvreid, valitsuse poolt vastu võetud abinõusid sute arvukuse vähendamiseks. Samuti kõneldakse täna valitsevast olukorrast nii Euroopas, Venemaal kui Eestis.

Tartu Keskkonnahariduse Keskus asub Kompanii tn 10. Loeng toimub saalis.

Kõik huvilised on oodatud, syndmus on tasuta.