[text]
Täna on

t_hiieraamat.gifMaalehe Raamatu kirjastuses ilmus äsja pyhapaikade raamatu parandatud kordustrykk, mis suuremate raamatukaupluste ja -lettide vahendusel jõuab kõigi huvilisteni. Kogumik on heaks teabeallikaks igayhele, kes soovib esivanemate pyhapaiku tundma õppida ja seal kohaselt käituda.

Artiklikogumik kõneleb Maavalla looduslikest pühapaikadest – hiiekohtadest, pühadest puudest, kividest ja allikatest, andes aimu nende olukorrast ja tähendusest minevikus ja kaasajal. Avaldatud käsitlused hõlmavad usulisi, muinsus-, loodus- ja keskkonnakaitselisi ning õiguslikke vaatenurki. Eraldi tutvustatakse ristipuid, ajaloolisi hiietavasid ja pyhapaikade erakorralisteks päästetöödeks möeldud riiklikku arengukava. Iga peatüki lõpus on inglisekeelne kokkuvõte.

Eestlaste põlise vaimse ja ainelise elmapärandi taandumine igapäevaelust algas juba ammu. Vaatamata aegade muutumisele pole selle tähendus aga kadunud. Meie vaimsete ja usuliste lätete ning nendega seotud tavade teadvustamine tugevdab juuri ja sisendab turvatunnet. Samuti rikastab esivanemate pühapaikade kui põliste väekohtade taasavastamine meie elukeskkonda.

Raamatu koostasid Ahto Kaasik ja Heiki Valk. Teos on pyhendatud oma lyhikese ametiaja jooksul hiiesõbrana tuntuks saanud endise Muinsuskaitseameti peadirektori Agne Trummali mälestusele.

Raamatu esimese tryki andsid välja Maavalla koda, Tartu Ülikool ja Õpetatud Eesti Selts ning see ilmus ÕESi toimetiste sarjas. Esimene trykk jagati peamiselt tasuta Riigikogule, valitsusele, yldhariduskoolidele, omavalitsustele, keskkonna- ja muinsuskiatseametile ning suurematele raamatukogudele.

Raamatu sisukord:

Heiki Valk: Saateks.

Agne Trummal: Konverentsi “Eesti ajaloolised looduslikud pyhapaigad eile, täna, homme” avasõna.

Ahto Kaasik: Ajaloolised looduslikud pyhapaigad – väärtused looduse ja kultuuri piirimail.

Aare Kasemets: Looduslike pyhapaikade kultuuri- ja looduspärandi kooshoidmine: jätkusuutlikkuse eeldused.

Heiki Valk: Looduslikud pyhapaigad kui muistised: arheoloogia vaatenurk.

Eerik Leibak: Hiied kui loodusobjektid.

Auli Kütt: Maarahva pyhade puude ja puistutega seotud käitumisnormid.

Mall Hiiemäe: Pyhapaigad kui mentaalse maastiku objektid: mõiste ja väljund.

Mari-Ann Remmel: Hiiepärimuse sõnum tänases Eestis: lähteandmeid ja tõlgendusvõimalusi.

Kärt Vaarmari: Ajalooliste looduslike pyhapaikade kaitse õiguslikke aspekte.

Marju Torp-Kõivupuu: Ristipuud Lõuna-Eesti maastikul ja rahvapärimuses.

Autorite tutvustus

Lisad:

Eesti ajaloolised looduslikud pyhapaigad. Uurimine ja hoidmine. Valdkonna arengukava 2008–2012.

Näiteid pyhapaikade kohanimedest.

Head tavad hiies.

 

Raamat on myygil Apollo, Rahva Raamatu ja Maalehe Raamatu kauplustes ja myygikohtades. Samuti võib selle tellida võrgus:

Rahva Raamat

Maalehe Raamat


Maavalla koda