[text]
Täna on

26.06. - 22.06. toimub Eesti Kunstiakadeemia (EKA) soome-ugri 32. uurimisreis, mille sihtkohaks on tänavu Venemaa Komi vabariigi ižmakomi kylad, teatas EKA.

Uurimisreisil kavatsetakse uurida ja jäädvustada põlist taiet ning talletada ainelises elmas ja eluolus toimunud muutusi. Töö käigus tehakse joonistusi ehitistest, esemelisest tarbevarast, kudumitest jne. Kuvadel ja videol jäädvustatakse kohalike kaasaegset eluolu ja -keskkonda.

Petšora jõe keskjooksul elavad ižmakomid on komide kõige põhjapoolsem ryhm, kes erinevalt teistest komidest tegelevad saamide ja neenetsite kombel põhjapõdrakasvatusega. Ajaloos on ižmakomid tuntud ka kui osavad kaupmehed, kelle haare on ulatunud Koola poolsaarest kuni Siberini.

EKA uurimisreiside ajaloo vältel on varem vaid yks kord kylastatud Komi vabariigis (end ANSVs) elavaid põlisrahvaid (komid, neenetsid). Lisaks on käidud endises Permikomi autonoomses ringkonnas elavate permikomide juures, kuid komi rahva yhe elujõulisema, kuid samas ka yhe väiksema osa – ižmakomide – eluolu varem uuritud ei ole.

Rahvusryhma arvukuseks oli 2002. aasta rahvaloenduse andmetel ligi 16 000 inimest (komide yldarv on umbes 400 000 inimest). Oma põhilisel asualal – Ižma rajoonis – moodustavad ižmakomid umbes 80% elanike yldarvust. Tänu tugevale piirkondlikule rahvusteadvusele on ižmakomide elulaadis säilinud mitmeid põliseid tavasid, samuti on ižmakomide emakeelsus komide hulgas kõrgeim.

Peale ižmakomide on uurimisreisil kavas kylastada kõrval asuvas Ust-Tsilma rajoonis paiknevaid vene vanausuliste kylasid.

Uurimisreisi raames avatakse Komimaal ka kaks EKA varasemate uurimisreiside ainetel koostatud näitust – yks Sõktõvkaris ning teine Ižma rajooni keskuses.

Uurimisryhma kuulub 12 inimest, lisaks EKA yliõpilastele ning töötajatele ka yks TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ning yks Helsingi ylikooli yliõpilane.