[text]
Täna on

Salme muinaslaevaga tegelev teadlaste ryhm kavatseb teha laevast leitud inimluudele DNA uuringu, mis on esimene muinasaja inimestele tehtud taoline uuring Eestis, kirjutas Meie Maas Oliver Rand.

“DNA analyysid peaksid meile andma selguse muinaslaevas olnud meeste päritolust,” kinnitas laeva arheoloogiliste kaevamiste teise järgu juhataja Marge Konsa. “Eestis ei ole muinasaegsete inimeste säilmetest seni DNA proove võetud, seetõttu puudub meil ka võimalus pärast Salmelt leitud säilmetelt DNA proovide võtmist neid võrrelda tolle ajastu inimestega. Kyll on võimalus teha võrdlusi tänapäeva saarlaste või lähiriikide inimestega. See peaks andma ka selguse, kas DNA sarnaneb saarlastele või näiteks Rootsi Gotlandi või näiteks Läti Kuramaa inimeste DNA-ga.”

Lisaks soovivad teadlased DNA proovidega saada aimu, kas laevas olnud mehed olid omavahel suguluses.

Muinaslaevast leitud seitsme mehe luude DNA analyysid on kavas teha Stockholmis, kuid seni pole veel täpselt teada, millal, sest lõplikud kokkulepped on rootslastega sõlmimata.

Tänavu ei kavatseta Salme muinaslaeva leiukohas väljakaevamisi teha, kuna sellele peavad eelnema põhjalikud uuringud. Marge Konsa sõnul võib oletada, et tegu on vana kalmistualaga, kus muinasajal tehti laevamatuseid.

“Et selles ja väljakaevamiste otstarbekuses veenduda, teeme tänavu ära põhjalikud eeluuringutööd, mille käigus uuritakse magnetlainete põhimõttel töötava georadariga maa-alust pinda,” osutas Marge Konsa. “Uuringute käigus peaks selguma, mis ja kus on maapõues veel säilinud.

Kui avastame midagi suuremat, on järgmisel aastal kavas taas väljakaevamisi alustada. Aga väljakaevamiste maht selgubki eeluuringute põhjal.”

Marge Konsa sõnas, et oma piirid seab uurimistöödele ka majandussurutis. Nimelt ei ole enam tegu otsese päästekaevamisega nagu eelmisel aastal, vaid teaduslike töödega, mis ilma eelneva põhjaliku eelteabeta ei pruugi tulemust anda.

“Seega peab olema väga põhjendatud, et uuesti väljakaevamisi alustada ja selleks raha saada,” viitas Konsa.

Salmelt leiti möödunud aasta sygiskuus esmalt seitsme inimese luud, seejärel yle kymne meetri pikkuse laeva jäänused. Lisaks on kohapealt leitud muistseid relvi ja tarbeesemeid ning laeva vööriosas ilmselt hauda kaasa pandud lammaste ning veiste luid.


Meie Maa