[text]
Täna on

t_kapad.gifAjakirja Maakodu heinakuu numbris ilmunud Hiiesõnastiku viiendas loos on juttu pyhapaikade loodusväärtustest. Hiit eristab muudest loodusaladest eelkõige sellega seotud vaimne pärand, kuid, seal leidub ka silmapaistvalt palju haruldasi liike, väärtuslikke elupaiku, kive, allikaid, maastikke ja veekogusid.

Ahto Kaasik kirjutab:

"Tänapäevases mõistes on hiied loodusreservaadid, kus inimmõju piirdub harva tallamise ja tule tegemisega. Enamuse ajast seisab pyha paik rahus.

Asudes reeglina majandataval pärandmaastikul ja olles ymbritsetud põldude, heina- ja karjamaadega, on hiied hoidnud paljusid liike, kaunist maastikku, erilisi rändrahne, allikaid, põlispuid ja elukooslusi. Osad neist on muutunud haruldaseks ja võetud looduskaitse alla."

Pilt: Muhu Kallaste Silmaallika ymbruses kasvab kaitsealuste käpaliste hulgas ka kuradi sõrmläppa.

 

Maavalla koda