[text]
Täna on

Hainakuu 4. pääväl kõrrald’ Karula hoiu yhing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä, kirotas Uma Leht.
  
Kõnõlõdi vannust sannakombist, sannan tohtõrdamisõst ja tuust, mändsit kivve keresse pääle võit panda. Juttu oll’ ka seebikiitmisest ja muist sanna mano käyvist as’ost.

Huviliidsi tull’ kokko 40–50 ymbre. Kõgõ suurõmb huvi oll’ tuu vasta, kuis kesvälinnasõst olut tetä. Pia kõik kokko tulnu inemise teivä hindäle ka sannaviha vai eski mitu. Ettevõtmisõ kõrraldaja Freibergi Lilian Karula hoiu yhingust pidi tähtsäs ka tuud, et kokko ja umavaihõl inämb tutvas saiva Antsla, Tsooru, Lyllemäe ja Kaika kandi inemise.


Uma Leht