[text]
Täna on

Herbert Tampere
«Lauluväelised»
Sari «Eesti mõttelugu»
Koostas Mall Hiiemäe
Ilmestas Kaljo Põllu
Kirjastus Ilmamaa 2009

Eesti Mõtteloo sarjas ilmus Herbert Tampere artiklikogumik, kus käsitletakse Maavalla rahvalaule.

Kirjastus Ilmamaa tutvustab teost:

Rahvaluuleteadlane Herbert Tampere tegeles nii folkloori sõnalise poole kui ka rahvatantsu ja -muusikaga. Käesoleva kogumiku esimese osa artiklid näitavad teda mitme eri rahva loomingu hea tundja ning võrdlejana, folkloorisuhete uurijana. Teine osa tutvustab rahvaluulekogumist kui tegevusala ja sellest tulenevat n.-ö. praktilist kasu – seoseid rahvuslik-romantilise vooluga kirjanduses ja rahvaste tundeelus, samuti heliloojate loominguga. Kolmas osa räägib eesti rahvalauludest liikide kaupa. Autor näitab rahvaluule tugevat sidet muistse elu-oluga ning selle edasisi arenguid uuemal ajal, mil oldi juba „targemad”, mil kadusid laulude tekkimise esialgsed, näit. viljakusmaagilised põhjused, ja mõnigi neist taandus mänguliseks ajaviiteks või kandus puht laste repertuaari.

Vataa ka ajalehte Postimees, kus Lauluväelistest kirjutas Peeter Olesk.