[text]
Täna on

Uma Leht
Klaasi Urmas,Kaika suvõylikooli rektor

 
Kaika suvõylikooli rektorin om mul au ja väega hää miil kutsu kõiki 7.–9. põimukuul Vahtsõliina kihlkunda Oravilõ.

Kaika suvõylikuul om iks vanna Võromaad piten ymbretsõõri käyny, 21. ylikuul om jõudnu rikka kultuuriluuga kanti: Oravilõ.

Kõrraldaja omma kokko pandnu sisuka kava, mõni tähelepandminõ tuust: tunnõt oppaja ja kodo-uurja Lübecki Helve juhatas meid Orava aoluu ja kultuuriluu ratu pääl. Orava kandist peri ohvitsiir Kunnasõ Leo kõnõlõs Orava ku piiriviirse ala sõaaoluust. Oravat teedäs ku raudtii- ja teie sõlmpunkti, tuust kõnõlõs Rääski Mairo.

Esierälidse kaemisõ all om Vahtsõliina kihlkunna kiil ja kotussõnime, Orava kylä Tsiberin, mõisa- ja sovhoosiaig Oravil.

Kalla Urmasõ juhtmisõ all kullõmi hummogust tsirgulaulu ja laulami ka esi nii Urmasõ ku Järgi Urve vidämisel. Õdagist näytäse hinnäst lava pääl Orava rahvakultuuri kandja ja puulpäävä ka Krabi kylätiatri.

Olõ-i Kaika suvõylikuuli vastavõtmisõ katsit egä perän eksämmi – tulkõ julgõhe! Egä tulõja saa anda uma jao tuus, et võro kultuur vanal Võromaal iks edesi pysyny ja kasunu.

Vanal Võromaal omma täämbä kultuuripiiri, mitte administratiivpiiri. Kultuurilinõ ytenolõminõ ja seo tundminõ võiva anda uskmalda suurõ väe yleilmastuvan ilman toimõ tulõmisõs.

Inemise liigutasõ näppu ja kõnõlõsõ läbi Interneti uma kaaslasõga tõsõl puul maakerrä. Kõik vähämbält pruuv’va kõnõlda inglyse kiilt.

Olõ-i tuu halv, a pelgä, et meile olõ-i viil peris teedä, et võimi ilma põh’alda massikultuuri katlan rahvana är kaoda. A ku hoiami uma keele, meele ja kultuuri alalõ, sõs mi joht är ei kao.

Mõnõ aasta iist, ku olli Põlva maavanõmb, ytli ma Kaika suvõylikoolin Valgjärvel vällä mõttõ, et võisi tetä võrokiilse- ja miilse laulupido: et takast tougada tuud, midä Kaika suvõylikuul ja vana Võromaa seldsi kimmämbäs ehitäse: tetä Eesti kultuuri elojõudu rikkambas läbi võro vaimu. Midä mitmõsugutsõmb om yts kultuur, tuud inämb om täl elojõudu. Edimäne Eesti yldlaupido 1869. aastal tekk’ eestläisi ku rahva kujonõmist kimmämbäs ja kipõmbas. Sama sõnomi kandja võissi olla ka Uma Pido.

Nii mõnõngi mõttõn olõ-i pall’o ka mi alma materi Tarto ylikooli võrdlõminõ Kaika suvõylikooliga.

Näemi Oravil!
 
21. Kaika suvõylikuul Oravil 7.–9.08.2009 kava:
 
Riidi, 7. põimukuu päiv

11 Sõit vällä buss Võro kerigu mant (NB! Pilet 30.-)
12 Sõit vällä liinibuss Põlvast (pilet 31.-)
10.24 Sõit vällä rong Tartost (pilet 44.-)

Suurilõ

14 Suvõylikooli vallalõ tegemine, teretäs rektor Klaasi Urmas
15 Lübecki Helve: Orava seldsi- ja kultuurielo, aoluu perräkaehus
16 Kooli muusõumi- ja kodoluutarõ kaeminõ yten Lübecki Helvega
16.30 Jüvä Sullõv: Vahtsõliina kihlkunna keelest
17 Saarõ Evar: Orava kandi kotusõnime, Orava õgadumeresoomõ keelih
18 Korbi Anu: Orava kylä Tsiberih
20 Orava latsõ, rahvamuusigu, rahvatandsja, kirämehe ja - naasõ.

Latsilõ

15 Opikäyk Silmäviilätte mano, Tudõrna raudtiitammi, kääpit ja Piusa kuupõ kaema. Piätys Vana-Kordo elopaigah ja Oravil Vabahussõa samba man


Puulpäiv, 8. põimukuu päiv

Suurilõ

7 Tsirgulaulu kullõminõ Orava järve veereh
9 Ytehkuuh laulminõ Kalla Urmasõ vidämisel
9.30 Kiristaja Arvis: Vahtsõliina khk vanõmbast aoluust arkeoloogia perrä
10.30 Rosenbergi Tiit: Vahtsõliina Liphartdi ja Orava mõisa
11.30 Sulõ Aivar: sovhoosiaig Oravil
12 Kunnasõ Leo: Orava läbi sõa-aoluu
14 Bussisõit Orava kanti pite
19.30 Krabi kylätiatri näytemäng «Ummbele vigatse pruudi vol 2»
21.30 Simman pundiga Anna Minna

Latsilõ

9.30 Liiva värmmine päälelõunadsõ liivatryky jaos
10.30 Matkamängu ja tegemise
14 Tutvas saamisõ mängu
15 Tyytarõ: liivatrykk, koorõlahutaminõ, margapuuga kaaldminõ


Pyhäpäiv, 9. põimukuu päiv

Suurilõ

9 Ytine laulminõ Järgi Urve vidämisel
9.30 Lübecki Helve, Reimann-Truija Nele, Salve Kristi: Vana-Kordo Vivva päält ja timä kuulsa kuulutusõ
10.30 Saarõ Evar: Oravilt peri lavastaja Sepä Pauli perekunna lugu
11 Rääski Mairo: Orava teievõrk ja raudtii
11.30 Järveküle Rein: Piusa jõgi, kala ja veski jõõ pääl
12 Uuringust «Midä oodõtas kultuurist võro keele- ja kultuuriruumih?»
12.30 Arotus võro keelest ja meelest
13.15 Suvõylikooli lõpõtaminõ

Latsilõ

9.30 Muinasjututunn Jansonsi Silvi ja Ojari Triinuga
10.30 Ärarvamisõ mäng


Kõikaig om nätä: Orava kultuurimajah om Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ ja Võromaa kindakirjo näytys, Orava koolih muusõumi- ja kodoluutarõ.

Teedyst saa Laanemaa Kai käest tel 524 2025, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. vai Ojari Triinu käest tel 5332 2153, www.voroselts.ee.

NB! Bussisõidu- ja söögisoovist andkõ Laanemaa Kailõ kimmähe teedä inne 4.08!


Uma Leht