[text]
Täna on

t_MariKalkun.gifYyl vasta mineväst puulpäivä lauli Villändi folgipidol Perimysmuusiga aida suurõn saalin ytenkuun tõva kurgulaulja Andrei Monguš ja nuur võro laulja Kalkuna Mari.

«Tegeligult oll’ ette nätty õnnõ tõva kurgulaulja kontsõrt, a trehvsimi minevä õdagu kokko ja pruuvsõmi mõnd laulu kuun laulda,» selet’ Kalkuna Mari. «Andrei Monguš arvas’, et kats esierälist väikeist kiilt kõlasõ häste kokko ja nii tä minno yten hindäga laulma kutsõgi.»

Mari ja Monguš lauli kuun kolmõ võrokeelist luku: Kolga Raimondi sõnno pääle tettyt laulu «Ytsik täht», Trummi Riina sõnnoga luku «Vihmakõsõlõ» ja ytte rahvalaulu. Mari mängse kannõld ja laulsõ, Monguš tekk’ taustas kurgulaulu.

«Tõva rahvamuusika om iks võimsa ja põnnõv oll’ katõ nii erinevä keele vaihel köydyst löydä,» kõnõl’ Kalkuna Mari. Mitmõ inemise ytli tälle perän, et näide jaos oll’ tuu kontsõrt Villändi folgipido tipp.

Kuva: Kalkuna Mari lava pääl yten tõva kurgulaulja Andrei Mongušiga


Uma Leht