[text]
Täna on

t_setolipp.gifMaavalla koja vanem Ahto Kaasik õnnitles Seto Kuningriigi värsket ylebsootskat Õie Sarve tema valimisvõidu puhul.

Eile saadetud läkituses seisab:

"Soovin rahva usaldatud valitsemisajal kõigi kavas olevate ettevõtmiste õnnestumist ning seeläbi Setomaa ja setode käekäigu paranemist!

Loodan, et meie koostöö mõlemale huvi pakkuvates kysimustes on edukas ja vamistab rõõmu nii Maavalla kui ka teiste maade põlisrahvastele."

Praegu kahe riigi vahel jagatud Setomaa on Maavalla osa. Seto rahva, põlise elma ja sealhulgas omausu käekäik läheb põlisrahva omausulisi kodasid yhendavale Maavalla kojale korda.

Ylebsootska ametis tema kõrguse aunimetust kandev Õie Sarv on rahvaluuleteadlane ja seto elma edendaja. Viimastel aastatel on ta uurinud seto ajaloolisi kudumikirju, korraldanud väikeste kannelde valmistamise laagreid ja juhtinud rahvalauluryhma. Tänavu kevadel ilmus tema rahvalauluryhmal heliplaat Õiõ seto.

Ylebsootska peab tundma Seto Kuningriigi kroonikogu põhikirja, olema Setomaaga seotud, oskama seto keelt kõnelda ning täitma usinalt kroonikogu nõudmisi. Kroonikogusse kuuluvad kõik endised ülebtsootskad: Vello Anipai, Paul Hagu, Aare Hõrn, Volli Kera, Sulo Nurmeots, Inara Luigas, Evar Riitsaar ja Silver Hüdsi.

Kuva: Setomaa lipp


Maavalla koda