[text]
Täna on

Ersa keele päästmise fond avaldas oma ajalehes Erzjan Mastor tatarlaste ja baškiiride maailmakongresside avalduse, milles nad ei nõustu Venemaa rahvuspoliitika kavaga, vahendas Fenno-Ugria.

Ersa fondi juhatuse liikmed kinnitavad samas, et on avaldusega täiesti yhte meelt, sest kavas ära toodud uued meetmed on nende arust suunatud rahvusautonoomiate kaotamisele ja järelikult ka põlisrahvaste väljasuretamisele.

Ersad möönavad, et võimud on loonud mitmetes piirkondades yhiskondlikke yhendusi ja keskusi, mis tegelevad vaid pidude, juubelite, tähtpäevade, ettekandekoosolekute ja kohtumiste korraldamisega. Selle asemel tuleks aga keskenduda keeleõppele. "Meie keele võivad päästa vaid perekond, lasteaed ja kool, peod seda ei tee".

Tatarlased ja baškiirid kirjutavad oma avalduses, et uus rahvuspoliitika kava eirab rahvusvabariikide olemasolu ja nende õigust rahvuspoliitikat ellu viia. Selle dokumendi lisas olevat viidatud paljudele rahvusvahelistele õigusaktidele, kuid samas pole isegi mainitud peamist — rahvaste enesemääramise õigust.


Fenno-Ugria