[text]
Täna on

8. ja 9. põimukuud katsetatakse Karula rahvuspargis taas muistset alepõletamist. Vanu töövõtteid kasutades rajatakse katsepõld, et saada uusi ja panna proovile juba olemasolevaid teadmisi alepõllunduse kohta. Yhtlasi koristatakse sirpidega rukkisaak esimeselt, 2007. aastal rajatud alepõllult. Syndmus toimub ettevõtmise "Aletamine Kagu-Eesti pärandmaastike mõjutajana" raames, teatas Eesti Rahva Muuseum.

Käesoleva, järjekorras juba teise katse käigus rajatakse ajaloolisi töövõtteid võimalikult täpselt järgides umbes 400 m2 suurune alepõld. Katsepõld võimaldab teadlastel uurida alepõllunduse mõjusid taimestikule ja mullale, yhtlasi on ettevõtmise käigus võimalik järele proovida muistseid töövõtteid – alates alelademe põletamisest kuni sirbiga viljakoristuseni.

Alepõllundus on Maavalla kõigi piirkondade maakasutuses oluline olnud umbes 4000 aastat. Võrumaal, kus asub Karula rahvuspark, kestis aletamise traditsioon kuni 20. sajandi alguseni.

Tegu on pikaajalise, kuni aastani 2011 vältava ettevõtmisega, mis hõlmab erinevate asutuste ja teadusharude uurimishuvisid. Ettevõtmises osalevad Eesti Rahva Muuseum, MTÜ Keskkonnaajaloo Ühing, Kultuuriteooria tippkeskus, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut ja Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.