[text]
Täna on

8.–9. põimukuul paloti Eesti rahva muusõumi tyytäjä yten paikligõ inemiisi ja tiidläisiga Karula rahvuspargin sõõrdu. Tetti tõnõ sõõrd (alepõld) tuusjaos, et sääl vanaperätselt villä kasvata, kirotas Uma Leht.

«Olõssi joba minevä suvi palotanu, a väega likõ ilma olli,» kõnõl’ ettevõtmisõ vidäjä Jäätsi Liisi Eesti rahva muusõumist. Ka seokõrd oll’ palotamisõga vaiva: puukraam oll’ läbi vettyny.

Päält palotamist koristõdi tõist kõrda tsirpõga saaki ka 2007. aastagal tetty edimädse sõõru päält. «Saak oll’ kehvemb ku mineväaasta ja tuud mi oodimigi: vanast oll’ sõõrd õnnõ kolm aastat tarvitusõn, villä kasvatõdi yts-kats aastat, selle et viläkandvus sattõ nii kipõlt,» ytel’ Jäätsi Liisi. Sõõrdu om Eestin palotõt 4000 aastakka, Karulan viimäte viil saa aastaga iist.


Uma Leht