[text]
Täna on

t_jumi6is3.gifMaavalla koda kuulutab välja kasupäeva korjanduse, et koguda raha ja vara hiite uurimiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trykiste, loengute jt syndmuste ning koja muude tegemiste tarvis.

Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused. Seepärast oleme tänulikud igasuguse abi eest.

Annetada on võimalik Maavalla koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Kasupäeva korjandus toimub 1.-29. sygiskuud (01.-29.09.). Rahvakalendris on kasupäev (29.04.) yks nn postipäevi, mis jagab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Karjalaskepäevast algab talviste tööde poolaasta..

Lähem teave: tel. 56 686 892, koda[at]maavald.ee, www.maavald.ee

Kojast


Maavalla Koda on loodud esivanemate põlise usu ja elma väärtuste hoidmiseks ning edendamiseks. Koda tegeleb hiite jt looduslike pyhapaikade uurimise, tutvustamise ja parema kaitse korraldamisega. Silma hoitakse peal Eesti põhiseaduse nende sätete täitmisel, mis puutuvad loonahoidu, riigi ja usu lahusust ning mõtte- ja usuvabaduse kaitset. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmalikku kodanikeyhiskonda ning oma põliselma tundmise syvendamist.

Lyhike ylevaade koja mõnedest tegemistest.

- Hiied jt looduslikud pyhapaigad hoiavad esivanemate ainelist ja vaimset pärandit ning on meie rahva väekohad. Pyhapaikade uurimine ja hoidmine on seetõttu koja eriline hool.

- Koda tegeleb riikliku arengukava kaastäitjana pyhapaikade uurimise, hoidmise ja tutvustamisega. Koja esindaja kuulub arengukava juhtnõukogusse ja Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ekspertryhma. Kuna riigi abi pyhapaikade päästmiseks on väga napp, on inimeste toetus vägagi oodatud.

- Aitame jõudumööda kohalikku rahvast, kes tahab oma pyhapaikasid ja pärandmaastikku hoida. Kunda Hiiemäe kaitsel saime Riigikohtus võiduka lahendi. Kautjala Taaritammemäe ehitus õnnestus eelmisel aastal mujale suunata. Päevakorras on endiselt Paluküla hiiemäe, Ebavere hiiemäe jt pyhade paikade kaitsmine.

- Pyhapaiku ja usuvabadust puudutavates kysimustes nõustab koda kohalikke omavalitsusi.

- Eelmisel kevadel andis koda kultuuriminister Laine Jänesele yle looduslike pyhapaikade kaitset taotleva pöördumise enam kui viie tuhande allkirjaga. Tänaseks on pöördumisega võrgus ja paberil liitunud juba yle 6000 inimese. Allkirjade kogumine jätkub.

- Sygistalvel annab koda teist korda välja Hiie sõbra aunime. Eelmisel aastal kuultati Hiie sõbraks Martin Kivisoo ja nooreks hiiesõbraks Minni Saapar.

- Hiite fotovõistlust korraldab koda teist aastat järjest. Pyhapaikade ilu ja valu jäädvustavaid kuvasid võib kojale saata kuni 31.10. Eelmise aasta võistlusga saad tutvuda siin.

- Maavalla looduslike pyhapaikade kuvanäitus tutvustab põliseid väekohti ja nendega seotud tavasid. Viimase aasta jooksul on näitus olnud Võrus, Tartus, Lyganusel, Tallinnas, Palmses ja Tõrvas. Näitust ootavad uued paigad.

- Koos Tartu Ülikooli ja Hiite Maja SAga jätkas koda kevadel Kuusalu kihelkonna idaosa pyhapaikade ylevaatust. Valminud uurimuse alusel korraldab Keskkonanaamet piirkonna pyhapaikade kaitset.

- Koos Tartu Ülikooli ja Keskkonnaametiga korraldas koda karjalaskepäeval Palmses ja Ilumäel hiite päeva.

- Lehekuus osales koda Muinsuskaitse ymarlaua talgupäeval ja korrastas Harjumaal Saula Sinialliku hiit ja Kanepi kihelkonnas Kuku hiietamme ymbrust.

- Suve hakul jõudis kaupluste vahendusel lugejani kordustrykk raamatust Looduslikud pyhapaigad, väärtused ja kaitse.

- Koda osaleb Eest rahvusliku FSC metsandusstandardi koostamises, et tagada selle abil põlisrahva ja pärimuskultuuri huvide parem kaitse metsandusvaldkonnas.

- Sygisel ilmub koja väljaandel 32. korda maarahva pyhi ja ajaarvamist tutvustav sirvikalender (Maavalla kalender 10223). Käesoleva aasta kalendriga saab tutvuda siin.

- Maavalla Koja uudiskiri (teabelist) ja võrguleht koondavad ja vahendavad nii meie kui teiste põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja lugusid. Uudiskirjaga saab iga huviline liituda koja võrgulehel.

- Maavalla koja kodulehel leiab lähemat teavet rahvakalendri tähtpäevadest, pyhapaikadest, usuvabadusest ja muust, mis põlisrahvastele oluline.