[text]
Täna on

Rahvusryhm on ryhm inimesi, kellel on yhine genealoogiline või sugukondlik päritolu. Nyyd avastasid teadlased Kesk-Aasia rahvaid uurides, et rahvusryhma sees on suuremad geneetilised erinevused kui erinevate rahvusryhmade vahel.

Uuring kinnitab seisukohta, et rahvuslik kuuluvus on olemas eelkõige inimeste peas, mitte ei avaldu geenides. Teisisõnu - rahvakillu moodustavad inimesed, kel on sarnased tavad, mitte yhised esivanemad, vahendas Forte.

Rahvusvaheline teadlasteryhm uuris paljude turgi ja indo-iraani keeli kõnelevate rahvaste mitokondri DNA-d ja Y-kromosoomi.

„Meie tulemused näitavad, et vähemasti kahe Kesk-Aasias elava turgi rahvakillu etnilisus ei ole mitte geneetilise pärilikkuse tulemus, vaid loodud yhiskondlik tervik, mille eesmärk on end eristada teistest yhiskondlikest ryhmadest," ytleb uuringut juhtinud Evelyne Heyer Pariisis asuvast riiklikust loodusajaloo muuseumist.

Kinnitust leidis oletus, et rahvusryhma ei iseloomusta yhised esivanemad. Geneetilised erinevused rahvakillu sees osutusid suuremaks kui lahknevused erinevate rahvusryhmade vahel.

Piirid, mille abil eristatakse end teisest, on yldiselt elmalised, keelelised, majanduslikud, usulised ja poliitilised, järeldavad teadlased.

Allikas: Forte