[text]
Täna on

Tartu teadurite toimetatud ingliskeelse teadusajakirja "Folklore: Electronic Journal of Folklore" värske number on pyhendatud looduslikele pyhapaikadele.

Avaldatud lood põhinevad mõne aasta eest Tartus toimunud ettekandekoosoleku sõnavõttudel ning käsitlevad peamiselt Läänemere maade ja Valgevene uurijate vaatenurki looduslikele pyhapaikadele.

Anna Wessman annab ylevaate Soome hiisi-paikadest, pakub välja sõna hiisi määratlusvõimalusi ja tõstatab kysimuse, kas sõna esinemine rauaaja kalmistute nimedes viitab tingimata nende seostamisele hiiepaikadega?

Tõnno Jonuksi artikkel käsitleb hiiekohtade uurimislugu 18. sajandi lõpust käesoleva ajani.

Heiki Valk vaatleb Eesti looduslike pyhapaikade piirkondlikke erisusi, tuues lisaks allikmaterjalile välja piirkondliku eristumise peamised põhjused.

Läti uurija Sandis Laime kirjutab nn Kuramaa kuningatega seotud pyhapaikadest. Käsitletud on kirjalikke allikaid ning kindla pyha saluga seotud tänapäevast suulist pärimust.

Vykintas Vaitkevičiuse artikkel kõneleb baltlaste pyhapaikadest Leedus ja nende uurimisega seotud võimalustest.

Andrei Prohhorov keskendub Valgevene loodeosa hauakividel oleva, sambale toetuva poolringi märgi kui ilmasamba tõlgendusele.

Poola uurijate Andrzej Kuzkowski ja Kamil Kajkowski saksakeelne artikkel annab ylevaate Pommerimaa varakeskaegsetest pyhadest paikadest, mida kasutati oletatavasti kohtute ja kogunemispaikadena.

Kristiina Johansoni artikkel käsitleb piksekividega seotud uskumusi Maavallas ja mujal maailmas.

Folklore 42. numbrist leiab järelhyyde kirjandusmuuseumi folkloristikaosakonna kauaaegsele sõbrale, Kanada eestlasele Harry William Myrgile.

Uudistenurgas on ylevaated eelmisel aastal Leedus aset leidnud pyhapaikade ettekandekoosolekust ning Eesti-Leedu pärimuseuurijate yhisseminarist. Lisaks tutvustatakse Eesti Muinastaideseltsi 20 tegevusaasta tähistamiseks toimunud syndmusi ning Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemia saajaid.

Ajakiri tutvustab kolme raamatut. Tõnno Jonuks kirjutab Läti uurija Juris Urtānsi Zemgale pyhapaikade raamatust. Ungarlane Virįg Dyekiss tutvustab Zoltįn Nagy 2007. a. avaldatud teost Vasjugani hantide uskumustes toimunud muutustest. Ameerika uurija Andrew O. Wiget arvustab Michael Bermani raamatut “The Nature of Shamanism and the Shamanic Story”.

Folklore 42 võrgus