[text]
Täna on

t_hiieniinepuu.gifAjaloos esmakordselt saab Eesti kõrgkoolis õppida süvendatult esivanemate pühasid paiku. Eesti Maaülikool avab sygissemestril valikaine hiitest ja teistest ajaloolistest looduslikes pyhapaikadest. Aine on mõeldud maastike ja keskkonnaeriala yliõpilastele ning laiemalt kõigile huvilistele. Kursuse läbinud saavad yldised teadmised pyhapaikade kujunemisest, erinevustest, uurimisloost, väärtustest, vaimsest elmapärandist ning kasutamise ja hoidmise põhimõtetest, teatas Tartu Ülikool.

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainistituudi ja Tartu Ülikooli looduslike pyhapaikade keskuse koostöös ette valmistatud loengusari käsitleb pyhapaiku terviklike elmalis-looduslike pyhade maastikupaikadena. Loengutel kõnelevad oma ala tunnustatud asjatundjad: professor Jaanus Paal pyhapaikadest kui eluskooslustest, proffessor Rein Einasto pyhapaikade maateadusest, filosoofiadoktor Ain Raal pyhapaikadest tervise allikana ja filosoofiadoktor Heiki Valk pyhade paikade muinasteaduslikust kyljest.

Teised kõnelejad ja teemad on: Pille Tomson - pyhapaigad maastikuobjektidena, Jüri Metssalu - pyhapaikade alased ajaloolised teabeallikad; Mari-Ann Remmel - pyhapaikadega seotud vaimne elmapärand; Ringo Ringvee - pyhapaikade usuline kylg ja usuvabaduse tagamine; Ahto Kaasik - erinevad pyhapaigad, ajalooline kujunemine ja tavaõiguslik kaitse, muinsus- ja keskkonnakaitse - seadusandlik käsitlus ja kogemused, pyhapaikade uurimine, eluskoosluste muutused, taastamine ja maastikuhoolduse kavandamine.

12 loengust, väljasõidust ja töötoast koosnev kursus toimub 23.09.-16.12.2009. a igal kolmapäeval kl 14 - 16 Kreutzwaldi tn 5 Tartus. Aine edukalt läbinutel kantakse õpinguraamatusse 3 EAP-d.

Aine on maaylikooli yliõpilastele kirjapanemiseks avatud kuni 16.09.2009. Aine kood ÕISis on PK.1506.

Teiste kõrgkoolide yliõpilastel tuleb kursuse ametlikuks läbimiseks võtta oma dekanaadist kylalise suunamisleht ja pöörduda EMÜ õppekorralduse töötaja Marget Matjuse poole: tel 7313137, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lihtsalt huvilised saavad kuulamissoovist teatada aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ajaloolised looduslikud pühapaigad on Eesti põlisrahva vaimse elmapärandi ja maastike sügavalt tähenduslikud ja haruldased mälestised. Usulistel jt ajaloolistel põhjustel pole looduslikke pyhapaiku seni kohaselt piisavalt uuritud ja kaitstud. Ajalooliste andmete põhjal teada olevatest 2500 pyhapaigast vähem kui viiendik kuulub kaitse alla ja enamus neist on halvas seisukorras. Suurem osa pyhapaikasid on seni kaardistamata ja otseses hävimisohus.

2008. a kinnitas kultuuriminister Laine Jänes riikliku arengukava pyhapaikade erakorralisteks ja kiireloomulisteks päästetöödeks ning määras Tartu Ülikooli selle rakendusasutuseks. Kuigi kultuuriministeeirum rahastab arengukava eelarves kavandatust vähem kui 1/10 ulatuses, on TÜ alustanud arengukava täitmist ning selle raames valmistanud ette ka Eesti Maaülikooli pyhapaikade valikaine.