[text]
Täna on

Teisipäeval, 15. sygiskuud kell 16  esitleb Eesti Rahva Muuseum koostatava Setomaa Koguteose esimest raamatut  „Setomaa 2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani“. Koguteose esimene  raamat tutvustab Setomaa vanemat ajalugu  alates „aegade algusest” kuni Vene tsaaririigi kokkuvarisemiseni ning Eesti Vabariigi synnini, teatas ERM.

Koguteos “Setomaa” on laiale lugejaskonnale mõeldud teadusväljaanne, mille eesmärgiks on anda nii kohalikele Setomaa inimestele kui ka Eestis laiemalt – igakylgne ylevaade sellest omapärasest maanurgast. Peamine käsitletav ala on omaaegne Petseri maakond (Petserimaa), tänapäeval seega siis  Setomaa Eesti osa ning Venemaa Pihkva oblasti Petseri rajoon. Raamatu peatoimetaja on Mare Aun, sisulistel peatykkidel on toimetajateks:

•        Muinasaeg –Heiki Valk
•        Keskaeg– Anti Selart
•        Ajalugu 16. sajandist kuni aastani 1920 –  Anti Lillak
Koguteose valmimisse on kaasatud Tartu Ylikooli, Eesti Maaylikooli, Tallinna Ylikooli  Ajaloo Instituudi, Setomaa Valdade Liidu, paljude Venemaa  teadusasutuste ja kõikide Setomaa muuseumide esindajad.
Allikmaterjal kaugema mineviku osas on eeskätt arheoloogilist laadi, alates keskajast lisanduvad sellele vähesed kirjalikud andmed. Muististele ja muinasleidudele kuulub Setomaa ajaloo avamisel suur osa kuni 17. sajandini. Raamat pyyab anda tervikpildi erinevatest eluvaldkondadest ja nende arengust, samuti Setomaa kohast ajaloolises ja kultuurilises raamistuses läbi aegade.
Raamat on eesti keeles, iga peatyki kokkuvõtted ka inglise, vene- ja seto keeles.

Koostamisel on Setomaa koguteose järgmised köited, mis käsitlevad  loonatt, usundit, rahvaelma jpm.

Raamatu esitlus toimub Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (J. Kuperjanovi 9, Tartu)