[text]
Täna on

Esmaspäeval, 12. porikuud kell 18.00 avatakse Eesti Kunstiakadeemia (EKA) galeriis (Tartu mnt. 1, Tallinn) EKA soome-ugri uurimisreisi näitus "Komiromantika". Näitus on koostatud tänavu suvel Venemaal Komi vabariigis toimunud uurimisreisil kogutu põhjal.

Peamiselt uuriti Ižma rajoonis asuvaid ižmakomi kylasid, lisaks kylastati ka Ust-Tsilma rajooni vene vanausuliste kogukondi.

Näituse sisuks on elu-olulised joonistused ja kuvad, samuti on välja pandud yliõpilaste Komimaast vaimustatud omalooming. Yhtlasi saab vaadata lyhifilme kohalikest inimestest ning eluolust. Lisaks astub näitusel vana kuvasarjaga yles Jaan Klõšeiko, kes kylastas sama piirkonda 42 aasta eest.

Komimaa põhjaosas Petšora jõe keskjooksul elavad ižmakomid on komide kõige põhjapoolsem ryhm, kes erinevalt teistest komidest kasvatavad saamide ja neenetsite kombel põhjapõtru. Rahvusryhma arvukuseks oli 2002. aasta rahvaloenduse andmetel ligi 16 000 inimest (komide yldarv u 400 000 in). Tänu tugevale piirkondlikule ja rahvuslikule eneseteadvusele on ižmakomide elulaadis säilinud mitmeid põliseid tavasid, samuti on nad olnud Põhjala rahvaste seas yhed edumeelsemad ning ärksamad. Rahvakillu põlise eluviisi säilimist ähvardab aga jätkuv maavarade ammutamine ning keskkonna saastatus, lisaks kiirenev ymberrahvustumine.

Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimistööd algatas professor Kaljo Põllu 1978. aastal. Käesolev reis oli juba arvult 32. Uurimisreiside eesmärgiks on uurida ja jäädvustada sugulasrahvaste põlist elulaadi ja pärandelma, samuti on suur rõhk nii ainelises elmas kui ka olmeelus toimunud muutustel laiemalt. Tänavusest uurimisreisist võttis osa kymme EKA yliõpilast ja töötajat, lisaks osales töös yks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning yks Helsingi ylikooli yliõpilane.

Näitus jääb avatuks porikuu 23. päevani.