[text]
Täna on

Komi naistel olid juba ennemuiste meestega võrdsed õigused, kinnitavad Komi teaduskeskuse õpetlased.

Komimaa pealinnas anti välja teadustöö “Mees ja naine Komi pärimuselmas”. Raamatu kirjutasid on Irina Iljina ja Oleg Uljashev.

Irina Iljina sõnul on teadustöö soome-ugri elu-olulistest uurimustest esimene, milles on näidatud, kuis loomulikud erinevused mehe ja naise vahel väljenduvad elmas, maailmavaatelises aineses, kõlbelistes või ilumeelsetes arusaamades, kommetes, pärimuses ning tootlikus ja igapäevaelus. Töös on näidatud, kuidas luuakse rahvuslik arusaam “mehest” ja “naisest” ja kuis kujunevad sugudevahelised suhted komide pärimuslikus yhiskonnas. Pärimuses kinnitatakse mehe ja naise synnipärast võrdsust.

Pärimuslik võrdõiguslikkus võimaldab naisel ilma feministliku õpetuseta yhendada emaduse ja täisväärtusliku yhiskondliku seisundi. Pärimuslik võrdõiguslikkus on komidel nii peres kui ka yhiskonnas piisavalt hästi hinnatud.

Tõlkis Toomas Sildvee

Allikas: Komiinform