[text]
Täna on

t_jahvakiviVaike.gifLaupäeval, 03. porikuud Harjumaal Nissis toimunud Härjapea koja suurkogul otsustati koja jagunemine. Koda jaguneb võrdsuse põhimõttel kaheks kojaks, millest yks hakkab yhendama Virumaa juurtega maausulisi.

Härjapea kotta on seni kuulunud Viru, Järva, Harju, Lääne, Hiiu ja Pärnu põlise maausu järgijad.

Jagunemisel tekkivate kodade asutavad suurkogud toimuvad enne jõulusid.

Nissis toimunud Härjapea koja korralisel suurkogul võeti vastu uusi liikmeid, kinnitati juhatuse tegevusaruanne ja arutati järgmise aasta tegevuskava. Muude toimetuste hulgas otsustati jätkata avalike ettekandeõhtute ja palvustega.

Härjapea koja korraldusel või osalusel toimuvad lähemal ajal 11.10. Hiie päev Kundas ja 07.11. palvus Palukyla hiiemäel.

Härjapea koda moodustati ametlikult 10208. a (1995) urbekuus. Koja suuremad yhiskondlikud teened on seotud pyhapaikade ja nendega seotud vaimse pärandi hoidmisega. Näiteks on avalikkuse jaoks päästetud Viru-Nigula lähedal asuv Tammealuse hiis ja Kunda Hiiemägi ning taastatud kogukondlike hiiepyhade ehk palvuste tava.