[text]
Täna on

Sel pyhapäeval Kundas toimuva Hiiemäe päeva jaoks kogutakse mitmel pool yhiselt tõrusid. Narva Eesti lasteaia lapsed on korjanud suure korvitäie tõrusid, mis Kunda hiiemetsa taastamiseks mulda pista. Tõrusid kogutakse ka Saaremaal. Võrguleht Saarlane.ee kirjutab:

"Inimestel palutakse kaasa võtta kodukoha tammedelt korjatud tõrusid ja vastutasuks puule and jätta. Kes ei saa ise palvusele tulla, aga tahavad osaleda tõrude läkituses, palume tõrud tuua laupäeva hommikuks Turufoto kogumise kasti Kuressaare turuplatsi taga."

Pyhapäeval, 11. porikuul toimub Kunda Hiiemäel palvus ja tõrude istutamine, sooviga kaasa aidata sajandite jooksul räsida saanud pühapaiga loodusliku ilme taastumisele.

Kunda Hiiemäe päevast pikemalt