[text]
Täna on

Neljapäeval, 8. porikuud kell 16 avatakse Tallinna ylikooli akadeemilises raamatukogus hõimupäevade avasyndmuseba näitus soome-ugri ja samojeedi rahvastest ning nende uurimisest.

Näitus hõlmab Eesti Rahva Muuseumi koostatud seinanäitust “Soomeugrilased ja samojeedid”, mille panid kokku Svetlana Karm ja Laur Vallikivi ning kujundas Jane Liiv. Näitus tutvustab erinevaid soome-ugri ja samojeedi rahvaid, keda seob tänapäeval omavahel keeleline sugulus ning kelle arvukuseks loendatakse 23 miljonit.

Näitusel on esindatud ersad, handid, ingerisoomlased, isurid, karjalased, komid, liivlased, mansid, marid, mokšad, neenetsid, nganassaanid, saamid, udmurdid, ungarlased, vadjalased ja vepslased. Näituse kuvad on pärit valdavalt ERMi kogust. Suure osa kuvasid on teinud ERMi teadurid ja fotograafid, kuid muist on saadud vahetusena Soomest, Venemaalt, Ungarist ja mujalt.

ERMi näitust täiendab raamatuväljapanek, mis tutvustab fennougristika ajalugu reisikirjade ja uurimuste kaudu. Raamatud pärinevad TLÜ Akadeemilisest Raamatukogust, Rahvusraamatukogust, Fenno-Ugria raamatukogust ning erakogudest. Näituse on koostanud Fenno-Ugria Asutus TLÜ Akadeemilise Raamatukogu baltika osakonna ja Tartu ylikooli soome-ugri keelte osakonna kaasabil.

Allikas: Fenno-Ugria