[text]
Täna on

t_VoroTahake09.gifLatsiaokiri Täheke tulõ seo nädäli trykykuast vällä joba kuvvõndat kõrd võro keeli.

Nigu joba kombõs om saanu, kirotasõ latsilõ inämbält jaolt mi kandi kiränigu. Seo kõrd sõs jutustas Ojari Triinu luu r-tähte opvast latsõst, Rahmani Jan kolmõst kur’ast eläjäkesest, Kaplinski Jaan olõmalda liinast ja Ilvesse Aapo Räpinä paprõvabrikust, kirotas Uma Lehes Fastrõ Mariko.

Lukõ saa Panga Milvi ja Contra luulõtuisi. Osola kooli latsõ omma Tähekesele saatnu hulga hindä joonistõduid pilte ja Haani kooli latsõ juttõ. Aituma Saarõ Heljolõ ja Leidi Kerstile. Paar latsi luku-luulõtust om är trykit ka vahtsõst «Mino Võromaa» raamatust.

Mõni väärt lugu om eesti keelest võro kiilde ymbre pant, näytyses Kivirähä Andrussõ jutt õiglasõst pudsunudsijast, Wimbergi lustligu luulõtusõ, nal’a ja Sildre Elina koomiks jäleotsjast pinist Mukist.

Latsõ saava uudissist teedä, midä põnõvat saa Võromaal seo sygyse tetä. Eesti rahva muusõum kuts latsi Postimuusõummi kaema näytyst pleiätsiist. Seo kõrd saa kätt pruuvi esitettyide makjuisi meisterdämisega. Noid oppas tegemä Ermeli Kristina.

Edekaasõ om tenny Räpinält peri kunstnik Platsi Marja-Liisa. Tähekese toimõndi Martsoni Ilona ja Fastrõ Mariko.

Võrokeelist Tähekeist jaotõdas kõigilõ vana Võromaa kuulõ 1. klassõ latsilõ, kõigilõ Tähekeiste kirotajilõ-joonistajilõ ja kõigilõ võro kiilt opvilõ latsilõ. Tõsõ võiva võrokeelidse Tähekese hindäle saia Võro instituudist Võrolt, Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõst Tartost vai Tal’nast Tähekese toimõndusõst.


Uma Leht