[text]
Täna on

Kolmapäeval, 14. porikuud kell 18 Ty Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse Jututares:

Kylla tuleb seenevana Enn Vaino, kes teab rääkida palju huvitavat ja kasulikku nii seente korjamise, kasvatamise ja valmistamise kui ka muude seentega seotud tarkuste kohta. Ta tutvustab ka endakirjutatud raamatuid, mida on koguni yle paarikymne.

Kõik huvilised on oodatud!

Keskus asub Lossi 38 (vana anatoomikum).


Võro keeli:

Kolmapäävä, rehekuu 14. pääväl kell 18 Ty Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõ Jututarõn:

Kyllä tulõ seenevana Vaino Enn, kiä mõist kõnõldaq hulga huvitavat ja tarvilikku nii siini korjamisõ, kasvatamisõ, söögistegemise ku muiõgi seeneilma tarkuisi kotsilõ. Tä tutvustas ka ummikirotõduid raamatit - naid om kogoni yle paarikymne.

Kõik huvilisõq ommaq oodõduq!

Keskusõ aadrõs om Lossi 38 (vana anatoomikum).