[text]
Täna on

Sarja "Tulevikumuuseumi hääl" kahekymne teine syndmus kutsub osa saama seto laulu rikkusest, teatas Eesti Rahva Muuseum.

16. porikuud kl 18 esinevad ERMi näitusemajas (J. Kuperjanovi 9, Tartu) Värska naiste leelokoor ja meeste leelokoor Liinats’uraq, et pakkuda kuulajatele võimalikult mitmekylgset kõlapilti seto leelost.

Värska naiste leelokoor esindab seto laulunaiste nooremat põlvkonda. Nad on kerkinud Värskas juba varem tegutsenud kooride „Leiko“ ja „Kuldatsäuk“ kõrvale ning toonud kuulsate seto naiste leelokooride sekka jõuliselt värsket verd.

Liinats’uraq (seto keeles Linnapoisid) on 2000. aastast tegutsev seto meeskoor. Kooris laulavad peamiselt seto juurtega mehed, kes elavad Tartus ja kes naudivad sellist meestelaulu, mida lauldi Setomaal 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. Liinatsuraq esitab laule, mis on olnud viimaste põlises keskkonnas laulnud Uusvada ja Meremäe meeskooride kavas, vähem teistest Setomaa osadest pärinevaid laule, samuti meestelaule, mille naised on yle võtnud ning setode omapäraseid tõlgendusi uuematest rahvalauludest.

Liinats’urade eestvedaja, pärimuseuurija Paul Hagu on kirjutanud, et kui naiste leelos on kindlalt esikohal laulu sõnaline pool, siis seto mehed on pidanud tähtsamaks muusikalist kylge ning meeste laulu eripära ilmnebki just muusikaliste vahendite kasutamises. Kuulajatel on võimalus vahet ise hinnata.

Sari „Tulevikumuuseumi hääl“ on pyhendatud Eesti Rahva Muuseumi uue hoone valmimisele. Sarja raames esinevad „erinevate häältega“ lauljad, muusikud, näitlejad ja teised oma ala asjatundjad nii Eestist kui välismaalt.

„Tulevikumuuseumi hääle“ syndmused on vaatajale tasuta, kuid kõigil on võimalik teha annetusi, mis toetavad halvas seisus olevate laste unistuste teostamist tulevikumuuseumis.

Seto naiste- ja meestelaulu huvilised saavad asjatundjate eestvõttel ise laulmist proovida 18. oktoobril toimuval ERMi perepäeval „Hõimurahva tuba“, kus vastavaid töötubasid juhendavad Janika Oras ja Andreas Kalkun.