[text]
Täna on

t_terikeste.gifSygisesel pööripäeval Eesti Maaülikoolis sissejuhatava loenguga alanud looduslike pyhapaikade valikaine osutus menukaks. Kuulajaks pani end kirja 30 üliõpilast, kelle hulgas on ka magistrante ja doktorante; lisaks teatas osalemisest mõniteist vabakuulajat.

Seni toimunud loengutel on kõnelenud Ahto Kaasik, Jüri Metssalu, Mari-Ann Remmel ja Heiki Valk pyhapaikade erisustest, väärtustest, ajalooallikatest, ning pyhapaikadega seotud vaimsest ja ainelisest elmapärandist. Toimus ka huvireis, kus tutvuti Võnnu kandi hiite ja Rosma ristipuumetsa näitel pyhapaikade vormidega ning senise muinsus- ja looduskaitsekorraldusega tulemustega.

Järgmisel kolmapäeval 21. porikuud kõneleb loengusarjas professor Rein Einasto pyhapaikade geoloogiast.

Eesti Maaülikooli pyhapaikade valikaine näol on tegemist ajaloos esmasyndmusega, kus eesti põlisrahva looduslikke pyhapaiku on võimalik õppida kõrgkoolis syvendatult ja eraldi ainena.

Aine eesmärk on anda yliõpilasele teadmisi pyhapaikade erisustest, väärtustest, kaitse-eesmärkidest ning õpetada neid mõistma pyhapaikade kaitse ja hoolduskavade koostamise põhimõtteid.

Pyhapaikade valikaine valmistati ette ja rakendub EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse koostöös.

Toimunud loengute slaidikogu täieneb TÜ pühapaikade keskuse võrgulehel. Samas saab tutvuda järgmiste loengute teemade ja kõnelejatega.
http://www.fl.ut.ee/619005

Loengud toimuvad Tartus Kreutzwaldi 5 - 1B27 kolmapäeviti kl 14.15.

Kuva: Valikaine raames toimunud huvireisil kylastati Võnnu Terikeste Mäesuitsu hiit.