[text]
Täna on

t_VoroTahtraamat23.gifSeo kuu 28. pääväl tulõ nigu egä aasta Lindora laat ja kombõ perrä saa laada päält osta ka vahtsõt, 2010. aastaga Võro-seto tähtraamatut – juttõ ja piltega kallendrit, kirotas Uma Leht.

Päält kallendri, tunnõtumbi võrokõisi ja setodõ tsõõrikidõ synnypäivi saa tähtraamatust lukõ Valpri Liina tettyt juubõli-luku kunagidsõst Võro liinapääst Asi Akslist, Kalkuna Andreasõ intervjuud vahtsõ seto ylembsootska Sarvõ Õiõga, Mikita Valduri juttu Lõunaeesti mytoloogiast läbi hindä sugulaisi. Lindora laadu aoluust kirotas Võromaa muusõumi tiidjämiis Ruusmaa Artur, man omma Kauksi Ülle ja Rahmani Jani Lindora-luulõtusõ.

Tähtraamatun om mitmit oppuisi: Mürgü Heiki kõnõlõs katussõtegemisest, latsilõ opatas ijäst pildi, paiupilli, vesipöörä ja tuulõkellä tegemist. Om ka järgmädse Uma Pido kavast yte laulu sõna ja noodi, kaemisõs omma Võro kunstikooli latsi tsehkendyse.

Tähtraamadu pand’ kokko Lauritsa Leelo, kaasõ tekk’ Lauritsa Piitre. Välläandja om Võro Selts VKKF.


Uma Leht