[text]
Täna on

Kolmapäeval, 28.10. toimub Tartus looduslike pyhapaikade valikaine järjekordne loeng. Eesti Maaülikooli lektor Pille Tomson kõneleb hiite ja teiste ajalooliste looduslike pyhapaikade maastikulistest väärtustest.

Vaimse ja materiaalse kultuuripärandi väärtusi kätkevad pyhapaigad on eranditult elukeskkonda rikastavad maastikuobjektid. Nende vaba vaadeldavuse, juurdepääsu ja maastikuhoolduse kavandamine peab lähtuma nende kui ajalooliste pyhade paikade sihtotstarbest.

Loeng toimub kl 14.15 - 16.00 Eesti Maaülikooli õppehoones Kreutzwaldi tn 5 - 1B2.

Kõik huvilised võivad kuulama tulla. Osavõtt tasuta.

Lisateavet valikainest