[text]
Täna on

Neljapäeval, 5. kooljakuud algusega kell 10.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi värskeid kogumisretki tutvustav ettekandekoosolek.

Kuulajatega jagatakse Maavallas, hõimurahvaste juures ja ka hoopis kaugetes pyhapaikades nähtut ja kogetut. Esilinastub film Seto saaja'.

Syndmuse kava

Maavallas
10.00 Jüri Metssalu. 2009. aasta kohapärimuskesksed välitööd Juuru kihelkonnas

10.30 Renata Sõukand, Raivo Kalle. Botaanilise tõe otsingud etnobotaanilistel välitöödel

10.55 Eva-Liisa Roht, Ele Pajula. Asusime teele - etnoloogilised välitööd Eesti romadega 2009

Soomeugrilaste juures
11.35 Jaanika Jaanits, Eva-Liisa Roht. Komi nooruse otsinguil - etnoloogilised välitööd 2009

12.05 Eva Sepping, Piret Puppart. Eesti Kunstiakadeemia uurimisreisist ižmakomide juurde

12.30 Kristi Salve. Palverännakutest, karelianismist ja Vepsas käimisest

13.00 Taisto-Kalevi Raudalainen. Jõudmine palverännutee algpunkti

Kaugetes pühapaikades
14.15 Ülo Valk. Liikumapanevad lood ja sihtpunktid: Assami templilegendidest

14.45 Tiina Sepp. Minu kogumisretked ja palverännakud Santiago de Compostelasse

15.15 Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Druzhe Tito, Sveti Rilski

16.00-17.40 Filmi esilinastus: Seto saaja' 2009 - Aado Lintrop, Janika Oras. Eesti Rahvaluule Arhiiv

Kava ja ettekannete kokkuvõtted