[text]
Täna on

t_MuuksiMaalinn.gifLaupäeval, 7. kooljakuud algusega kell 10 toimuvad Lahemaa rahvuspargis Muuksi linnamäel talgud. Linnamäelt ning selle vallilt ja nõlvadelt raiutakse võsa, korrastatakse Põhjatähe ausamba ymbrust, toome kadakatest  välja linnusevalli , tallatakse sisse uus rada linnamäele, mis ei lähe yle
viljapõllu.

Lõunasupi ajal räägitakse selle kandi kaugemast ja lähemast ajaloost. Õhtul Näkiallikal saun, kaugemalt tulijaile öömaja. Pyhapäeval lõpetatakse ala korrastamine ja põletatakse oksarisu.

Kõik abilised oma nõu, jõu ja hea tujuga on oodatud. Vaja läheb ka saage, kirveid, trimmereid, töökindaid ja ilmastikukindlat riietust.

Talgud toimuvad Soomepoiste yhenduse, Keskkonnaameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Muinsuskaitseameti, piirkonna kylade, Erna Seltsi ja Soome vabatahtlike yhise ettevõtmisena.

Anna osavõtust teada: Peeter Kivimäe 5519196 või Ave Paulus 53327893, ave.paulus [at] keskkonnaamet.ee