[text]
Täna on

Kolmapäävä, märtekuu 11. pääväl kell 18 TÜ Lõunõ-Eesti keele- ja ultuuriuuringidõ keskusõn:

Kyllä tulõ Halliku-Konnula Airi seltsingust "Rohilinõ Urvastõ". Tä om peri Mulgimaalt, a eläs parhillaq Urvastõh, om Urvastõ vallavolikogo liigõq ja Vikerraadio mulgikeelitside uudissidõ toimõndaja. Kõnõlõmiq tuust, kuis saa kogokund hindä iist saistaq ja määntseq takistusõq kyllile tuu man ette võivaq tullaq.

Kõik huvilisõq ommaq oodõduq!

Keskus om Lossi 38 (vana anatoomikum').


Kolmapäeval, 11. kooljakuud kell 18 Ty Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses:

Kylla tuleb Airi Hallik-Konnula seltsingust "Roheline Urvaste". Ta on pärit Mulgimaalt, aga elab nyyd Urvastes, on Urvaste vallavolikogu liige ja Vikerraadio mulgikeelsete uudiste toimetaja. Kõneleme sellest, kuidas saab kogukond enda eest seista ja millised takistused kyladele seejuures ette võivad tulla.

Kõik huvilised on oodatud!

Keskus asub Lossi 38 (vana anatoomikum).