[text]
Täna on

Mullatööde käigus Raplamaal avastatud vana kalmistu on peatanud Arankyla raudteeylesõidu lähistele rajatava ristmiku ehitustööd, tõenäoliselt algavad seal arheoloogilised kaevamised.


"Niivõrd ulatuslik matmisala antud piirkonnas omab kindlasti tähtsust ja asustusajaloo seisukohast võib siin pystitada päris huvitavaid kysimusi," ytles muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor Armin Rudi.

Leitud kylakalmistu pärineb tema sõnul ilmselt keskajast või vara-uusajast ning 1941  maeti sinna teadaolevalt kolm Punaarmee sõdurit. Arankyla kylakalmistu kohta kirjalikud andmed puuduvad, kirjutas ERR.

Arheoloogilised eeluuringud Arankylas on Rudi sõnul lõppenud, kuid kalmistu suurus ja matuste arv tuleb alles välja selgitada. "Kohalik ajaleht Nädaline on teinud tänuväärset tööd, on esitatud mitmeid yleskutseid inimestele, et seda teavet koguda, aga väga palju ei ole seda saadud," märkis ta.

Muinsuskaitseamet jõudis naanteeametiga kokkuleppele, et enne Arankylas teetöid ei jätkata, kui matusepaik on korralikult läbi uuritud. Rudi sõnul on paik praegu kaitse all ja tõenäoliselt järgnevad arheoloogilised kaevamised.


ERR