[text]
Täna on

t_SirvilauadVoroInst.gifKu Kanadan eläny Võro liinast peri Kerstenbecki Heldur (1924–2009) keväjä kuuli, sis saat’ timä läsk Võro instituudilõ Helduri tetty puust sirvilavva vai maausu 2009. aastaga kallendri, kirotas Uma Lehes Harju Ülle.

Sirvilavva, mink pääle meistrimiis oll’ palotanu ka Võro instituudi logo, toimõnd’ Võrolõ Helduri klassisõsar Teene (Sibula) Ilme, kiä eläs Pärnun. Sinnä kolisi tä Kanadast 2005. aastal.

Ilme tiidse Helduri kotsilõ kõnõlda, et tollõ vanõmbil oll’ Võrol pargi veeren suur maja, miä om parhilla uhkõs ymbre ehitet. Helduri esä oll’ edimädse Eesti vabariigi aigu pangaammõtnik ja ärimiis.

«Sirvilaudu tekk’ tä õigõ mitmit,» tiidse Ilme kõnõlda. «Mul om väega hää miil, et timä armastus ja huvi mi vana kultuuri vasta joud sirvilaudu kujol tagasi Helduri latsõpõlvõ kodoliina, kon seost luku peetäs.»


Uma Leht