[text]
Täna on

Neljapäeval, 26. kooljakuud kell 16.15 toimub Tartus Vanemuise tn 42 Eesti Kirjandusmuuseumis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek. Kohtutakse filmitegija Vaidu Vidilaga ja vaadatakse tema filmi "Kanepi vägi 3".

Vaidu Vidil koos abikaasa Valliga tunneb suurt huvi Põlvamaa (pärimus)elma vastu ja kavandab Seto-aineliste filmide sarja. Muuhulgas on ta teinud 3 filmi Kanepi kihelkonnast, filmi leelokoorist Leiko ning salvestanud Leelokonverentsi Setomaal.

Õhtu on kavandatud vestlusringina, mida juhib Madis Arukask. Arutluse alla võiksid tulla pärimuselma jäädvustamisega seotud kysimused tänapäeval, näiteks kuidas saavad selles filmijatena osaleda n-ö inimesed rahva seast, millised kysimused on seotud autoriõigustega jm.

Kõik huvilised on oodatud.

Allikas: Haldjas