[text]
Täna on

t_muhu_pyhati.gifKolmapäeval, 02.12. kl 14.15 Tartus Kreuzwaldi 5-1B2 (Eesti Maaülikool) kõneleb Ahto Kaasik looduslike pyhapaikade uurimisest.

Pyhapaikade kohase hoidmise eelduseks on täpsed andmed nende piiridest, seal asuvast loona- ja seotud elmapärandist. Et saada teaduslikult kõlblikke andmeid, peab andmete kogumine ja töötlemine toimuma kohaste ja yhtsete põhimõtete alusel.

Loengul tutvustatakse Tartu Ülikooli pyhapaikade keskuses ette valmistatud uurimistöö aluseid, uuringu erinevaid järke, töövõtteid ja kogutud andmete töötlemise ja kasutamise põhimõtteid.

Pyhapaiga uurimispõhimõtete tundmine on vajalik nii ruumilise planeerimisega tegelevatele inimestele kui ka pärimuseuurijatele ning aja- ja koduloolastele.

Loeng toimub EMÜ keskkonna- ja põllumajandusinstituudi ja TÜ looduslike pyhapaikade keskuse koostöös ette valmistatud looduslike pyhapaikade valikaine raames.

Kuva: pyhapaikada uuringu välitööd Muhumaal, Auli Kütt