[text]
Täna on

Esmaspäeval, 7. jõulukuud algusega kell 13 toimub Põlva Maavalitsuses looduslike pyhapaikade alane teabepäev omavalitsustele.

Ahto Kaasik Tartu Ülikoolist tutvustab looduslike pyhapaikade riikliku arengukava meetmeid ja kavandatavaid uuringuid Põlvamaal. Samuti tuleb jutuks TÜs ette valmistatav pyhapaikade kaitse korraldamise ja piiritlemise eelnõu, mille alusel hakkab nende mälestiste hoidmine valdades edaspidi toimuma.

Looduslikud pyhapaigad on väärtuslikud eeskätt vaimse kultuuripärandi kontekstis. Samas - loodusaladena, mis võivad ulatuda mõnekymnest ruutmeetrist mitmekymne hektarini puudutavad nad yhel või teisel moel kõiki, kes meie maastikel otseselt elavad ja toimetavad või sellega kuidagi seotud on: kohalikke elanikke, maaomanikke, põliste tavade hoidjaid, põllumajandus-, turismi- jm ettevõtjaid, ruumilise planeerimisega tegelevad asutusi, keskkonna- ja muinsuskaitsjaid, inimõiguste kaitsjaid ja laiemalt kõiki Eesti elanikke ja kylalisi.

Ajalooliste andmete põhjal teada olevatest pyhapaikadest on praegu riikliku kaitse all vähem kui viiendik. Kavas on kõikide säilinud pyhapaikade kaardistamine, uurimine, kaitse alla võtmine ja nendega seotud pärandi tutvustamine avalikkusele.

Uuringutega kaasnevad arhiivitööd, kohalike elanike ulatuslik kysitlemine ning pyhapaikade kultuuri- ja looduslooline kirjeldamine maastikul. Kuigi uuringud on teaduslikud, on nende peamine eesmärk ajaloolise pärandi tagasitoomine kohalikele elanikele ja seeläbi paikkondliku eneseteadvuse tugevdamine ning elukeskkonna rikastamine.

Teabepäevale on oodatud ka keskkonna- ja muinsuskaitseametnikud ning kodu-uurjad. Syndmuse yks eesmärk on valmistada ette pyhapaikade alase koostöövõrgustiku loomist Põlvamaal.

Teabepäeva korraldavad Põlva Maavalitsus, TÜ looduslike pyhapaikade keskus ja Hiite Maja SA.