[text]
Täna on

t_varav.gifKolmapäeval, 09.12. kl 14.15 Tartus Kreuzwaldi 5-1B2 (Eesti Maaülikool) kõneleb Ahto Kaasik looduslike pyhapaikade maastikuhoolduse kavandamisest ja korraldamisest.

Pyhapaikade hoidmisel on yheks peamiseks eesmärgiks nende loomuliku vaba arengu tagamine. Samas võivad pyhapaikades pärimuslikult asuda nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud rajatised: aiad, väravad, lõkkekohad, matusepaigad jm. Pärandivaenuliku mineviku tõttu leidub pyhapaikades praegu ka kõrvalisi rajatisi, millest osa tuleb lammutada või teisaldada.

Pyhapaiga maastikuhoolduse eesmärk on parandada selle looduslikku seisundit ning tingimusi vaimse pärandi avaldumiseks ning tagada yhtlasi põhiseaduslik usuvabadus eetsi põlise loodususu järgijatele.

Loengul tuleb juttu maastikuhoolduse kavandamise erinevatest järkudest ja korraldusest ning kohastest töövõtetest ning materjalidest.

Pyhapaiga maastikuhoolduse kavandamise põhimõtete tundmine on vajalik keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimisega tegelevatele inimestele, muinsuskaitseametnikele, aga ka maaomanikele ja pyhapaikade kasutajatele.

Loeng toimub EMÜ keskkonna- ja põllumajandusinstituudi ja TÜ looduslike pyhapaikade keskuse koostöös ette valmistatud looduslike pyhapaikade valikaine raames.