[text]
Täna on

17. ja 18. jõulukuud toimuvad Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Kreutzwaldi päevad on pyhendatud taevastele asjadele

teaduses, loomingus ja pärimuses. Ligi paarikymnest ettekandest on mõned pyhendatud ka maarahva pärandile.

Kavas

Neljapäev, 17. jõulukuud

11.00

Eesti Kirjandusmuuseum aastal 2009 - Janika Kronberg

Tähetolmu saadikud Universumit uudistamas - Laurits Leedjärv

Minu elu kahes kultuuris - Jaan Kaplinski

14.00

Taevatähed kirjatähes. Võõra kujutamise võimalikkusest - Jaak Tomberg

Düstoopiad eesti kirjanduses - Andrus Org

Eesti luule taevalaotus. Tähekujundi funktsioonid ja semantiline tüpoloogia - Õnne Kepp

Henrik Visnapuu tuuline teekond võõraste tähtede all - Janika Kronberg

Kreutzwaldi sajandist eesti kirjandusajaloo kosmoses - Marin Laak

Reede, 18. jõulukuud

10.00
Tähtedest kosmoseni - Ene Ergma

Tänapäeva astronoomia - Jaan Einasto

Nibiru - Jaak Jaaniste

Orioni kingitus ja teised taevased tähised Roerichite maailmapildis - Aado Lintrop

"Palmse taevas" maa pealt vaadelduna - Mall Hiiemäe

Vadja rahvaastronoomiast 20. sajandil - Enn ja Tiiu Ernits

14.00
Can we know something about European Mesolithic cosmonymy? - Yuri Berezkin

Horoskoobi kui brändi ajaloolisest tekkimisest või kujunemisest - Amar Annus

Kosmose loomise/tekkimise müüdid kui elutunnetuse peamine alus Lähis-Ida rahvaste juures - Peeter Espak

Põhjanael ja Linnutee - Urmas Sutrop

Kuufaasid ja päike 20. sajandi ravimisstrateegiates - Mare Kõiva

Taimed ja taevatähed - Raivo Kalle ja Renata Sõukand

Paarist astronoomilisest argiuskumusest - Andres Kuperjanov

Kuu kuulemattomaan, päivän tietämättömään – kasvaja ravi soome rahvameditsiinis (poster) - Piret Paal

Teadussyndmus toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Tartus Vanemuise tn 42.