[text]
Täna on

t_paike5.gifMaavalla põlise ajatundmise järgi algas 25.12. uus aasta. See on päris aasta algus, mil päev hakkab taas pikenema, tuues kõigile põhjapoolkera elanikele rohkem valgust, soojust ja elu.

Päikeseaasta algus on oluline igale inimesele isegi siis, kui meeled on vallatud eluvõõrastest muinasjuttudest ja kujutelmadest. Inimene synnib, elab ja sureb osana loonast, osana Maast.

Eesti põlisrahval - maarahval - algas 10223. aasta. Niipalju aastaringe tagasi vabanes suur osa meie maast hilisjääaegse jääpaisjärve alt. Ligikaudu sama palju aastaringe on Maavallas liikunud ka inimene ning arenenud meie keel, meel ja maastike elurikkus.

Kasvatagu uus aastaring inimeste kõlbelist meelt ning lähendagu meid esivanemate väärtustele ja austusele eluandva loona vastu.

Head vastset ajastaega!

Kuva: Väike halo. Uigumägi, Otepää kõrgustik. Arne Ader


Maavalla koda