[text]
Täna on

Täna on maausulistel vastse ajastaja päev ehk uusaasta - algab 10223. ajastaeg.

Ajastaeg on maakeelne mõiste, mis tähistab aastaringi, väljendab teadlikkust aja ja elu ringkäigust ning maa ja ilma terviklikkusest. Maausulistel algab aasta esimesest päevast, mis pikem kui eelmine, seega 25. jõulukuud. Jõulud algavad pööripäevaga 21.12. ning lõpevad mõni päev pärast uut ajastaega. Eile oli seega vana-aasta-õhtu ja täna on uusaasta.

Ajaarvamise alguseks on võetud nn Billingeni katastroof. 10 000 — 11 000 aastat tagasi murdis hilisjääaegse Balti jääpaisjärve vesi endale Rootsis Billingeni mäest põhja pool väljapääsu Atlandi ookeani.

Lyhikese aja jooksul alanes veetase 25–30 m ja yhtlustus maailmamere tasemega. Vee alt vabanes osa Eestimaad, kus hakkasid tekkima sood ja kasvama metsad.

Kokkuleppeliselt toimus Billingeni syndmus aastal 8213 eKr. Syndmuse aeg on Rootsis määratud viirsavi aastakihtide ehk varvide loendamise meetodil. Aja määrangut toetavad radioaktiivse sysiniku meetodil saadud andmed. Kõige värskemad andmed on läbimurde toimumise aja nihutanud 760 aastat varasemaks.

Ligikaudu samast ajast on pärit ka Eestis teadaolevalt vanim inimtegevuse jälg – kiviaja asulakoht Pullis. Asulakoht asub Pärnu jõe paremal kaldal, Sindist 2 km ylesvoolu Pulli kyla lähedal.


Maaleht