[text]
Täna on

Haanimiiste Nõvvokoda peab neljapäeval 21. sydakuud keskpäevast alates Saaluse külas Kaudimäel liugupäeva.

Haanikeelne teade:

Timahhavvagi tulõ liugupäiv õks umal aol, tõõsõ noorõkuufaasi tõõsõl pääväl päält talvist pääväpüürüst. Vyyraperädse aoarvamise perrä syss neläpäiv, 21. sydakuud.

Mäepääle õks keskpääväst, päält sõrajürämist ja upõnärimist hunnõtego ku põhuvigurdõ kokkosäädminõ ni syss lätt pikäss liuss vallalõ.

Tuu et liugupäiv jo nii aiksahe, tähendäs äkilist keväjät, varahhast linakülbmist ku kakmist, piksepühägi viil katõ nädäli peräst ütehn uma suvidsõ vilä valmispälkkämisõga.

Parhilladsõ klaari ilmaga um põnnõv ka taivahe vahti: Päält pääväsadamist ukõrdas madalahn päältlõõnõtaivahn vana Jupiteer esi, nii umbõs kolmõ tunni jago um tõist viil nätä. Viiest nakkas varradsõ hummogu kandist Marss hinnäst näütämä, päält kümmet tulõ ka Saturnas tälle perrä. Ja nii nä vahissõ meid uma korgõ taivakaari päält terve üü, päävänõsõnguni vällä, üts iks iihn ni tõõnõ perähn. Kolmõ tunnikõsõ jago inne ku päält kesküüd näemi madalahn lõõnõtaivahn ka Siiriüst, meile kygõ lähkümppä pääväsugumaist tähte kinkäl kari ummi hod´oskit ümbrele.

Pää sälgä ja pikkä liugu!

Rätsepa Aare
51919375