[text]
Täna on

Kõigile muinsuskaitseobjektidele eraldatud summa võrdub neljandikuga Pika tänava korteri hinnast.    

Tallinna vanalinn ja Struwe meridiaanikaar on esindatud maailmapärandi, Kihnu kultuuriruum, laulupidude traditsioon ning Setu leelokultuur maailma vaimse kultuuripärandi, Balti keti dokumendimaterjal maailma mälu nimistus. Kuigi esmapilgul tundub maailmas olevat vähe riike, millel on rahvaarvu arvestades niivõrd suur hulk pärandit UNESCO nimistutes, oleme selle näitajaga alles esimese saja teises pooles.

Seejuures ytleb 2006. aasta Riigikontrolli audit, et ligi veerand kultuurimälestiste nimekirjades arhitektuurimälestistest on avariilises või halvas seisus. Kuigi muuseumidesse ja arhiividesse jõudnud kultuuripärand peaks olema igati kaitstud, on sama auditi alusel ka sellest vaid pool tänapäevaste hoiutingimustega tagatud.

Pikemalt ajalehes Sirp