[text]
Täna on

Kui praegu on maailma silmapaistvamaid elma- ja loonanähtusi ning -asju liitvasse UNESCO pärandisse meilt arvatud setude leelo, Kihnu kultuuriruum, laulupeod ja ehitismälestisena Tallinna vanalinn, siis peagi võib nende kõrval koha leida siiani eelkõige Lõuna-Eestis säilinud suitsusaunade tava.

Pikemalt Eesti Päevalehes