[text]
Täna on

Meie kõige tuntum tähtkuju võib olla iidse õnnemärgi haakristi eeskujuks, kirjutas Maalehes Mati Soomre.

Eelmises astronoomialoos mullu jõulureedel ei olnud ruumi rääkida kõigest, mis Suure Vankri kohta kavas oli.

Jäi mainimata hulk tema nimesid Eesti taevast: Taevavanker, Vana Vanker, Peedo Vanker, Suured Rattad, Rikka Mehe Rattad, Santvanker, Rootsi Karu. Ei mahtunud ka tema tähtede rahvusvahelised ja eesti nimed.

Taevane suunanäitaja

Niisamuti väärib tutvustamist Suure Vankri tähtis osa taevakaardi suunanäitajana, olgugi et Põhjanaela oskab tema abil leida enam-vähem igaüks.

Näiteks on Suure Karu tähtkuju lähedal Karjus. (Meenutame, et Suur Vanker on osa ametlikust Suure Karu tähtkujust: otsekui sadul tolle seljas.)

Karjuse tähtkuju kõige eredam täht Arktuurus — heleduselt kogu taeva kolmas — on Karuvalvur, kes peab valvama, et Karu minema ei pääseks. Arktuurusele osutab kenasti Suure Vankri aisa ehk Suure Kopsiku või Kulbi käepideme kaar.

Ilusa Kassiopeia leidmiseks on vaja tõmmata sirgjoon Suure Vankri Härjast läbi Põhjanaela, kuni vastu tuleb W- või M-täht — temap see Kassiopeia ongi.

Vankri pahema külje sihis tahapoole minnes jõuab taeva ühe kõige ilusama tähtkuju Orioni külge.

Veomehe tähtkujusse ja taeva heleduselt kuuenda tähe Kapella pihta viib joon piki vankri paremat külge tahapoole.

Neitsi ja tema Spiika juurde pääseb otsejoones vankri parema tagaratta ja pahema esiratta kaudu.

Lüüra tähtkuju Veega, heleduselt taeva viienda tähe juurde tuleb tõmmata joon vankri esiratastest paremale.

Kui algus tehtud, võib tähesõber juba ise selliseid abijooni risti-rästi taevasse vedada.

Svastika ehk haakristi alge

Yks vanimaid märke haakrist ehk svastika (sanskriti k “õnnetoov”) on hästi tuntud paljudes elmades. Seni kõige vanem kujutis on leitud Ukrainast Desna jõe äärest Mezinist. Mammutikihvast tehtud lind, millele on uuristatud haakrist, on pärit kiviajast, täpsemini nooremast paleoliitikumist — umbes 12 000 aastat tagasi.

Haakristi on aastatuhandeid austatud ja kasutatud nii Euraasias kui Ameerikas, nii Hiinas kui Indias, nii setude kui liivlaste vöökirjas.

Svastika algupäraks on püstitatud mitu oletust, nagu näiteks korvi- ja köiepunumisel tekkivat vitsa- või nööriotsade asendit, risti ja rõngast ühendavat päikeseratast, kunagi otse Maa suunas lennanud pöörlevat nelja sabaga komeeti.

Yks tõepärasemaid oletusi mu meelest on Suure Vankri aastane tee ümber nabatähe. Viimase aastatuhande jooksul on nabatäheks olnud Põhjanael. Aga mitte alati. Maa on kui suur vurr, mille pöörlemistelg laperdab ja joonistab 26 000 aastaga koonuse.

Näiteks siis, kui too tundmatu kunstnik 10 000 e.m.a oma lindu nikerdas, pöörles maailm ümber hästi ereda Veega.

Koos selle laperdamisega ehk pretsessiooniga teevad aastale ringi peale ka pööripäevad.

Praegusel ajal näeme Suurt Vankrit sügisööl all, talveööl paremal, kevadööl üleval, suveööl vasakul. Samasuguse vastupäeva ringi teeb Suur Vanker muidugi ka iga ööpäevaga, ainult et vahepeal käib päike pilti üle valgustamas.

Kui see hüpotees kinnitust leiab, võib julgesti öelda, et ürgajast saadik on kivisse raiutud Suure Vankri ringkäiku ümber maailma telje. Ja et sellest kujundist ongi pärit iidne õnne sümbol, mida paraku on XX sajandil kõvasti lörtsitud. Nii kõvasti, et Saksamaal on ta lausa keelatud ja mujalgi äratab ebalust.

Möödunud sajandil vähemalt niisama veriseks moondatud märk sirp ja vasar ei sega meid meenutamast vaarisade viljalõikust ega lugemast Sirpi. Niisamuti ei pelga me vasaraga naela puusse lüüa ja vannume seda ainult siis, kui naelapea asemel näpp pihta saab.

Ei maksa siis ka ammuste esiisade õnnemärki häbeneda. Muidu peaks Suure Vankri poliitkorrektsetel eesmärkidel taevast ära keelama.

KÕIGE TUNTUM TÄHTKUJU

Suure Vankri tähed

Eesti Rahvusvaheline Tähendus

Peremees (Peedu) Alkaid Nutunaiste Pealik

Härg Mizar Vöö

Hunt Alcor Kadunud Täht

Vehmer (Ais) Alioth Rasvasaba

Neli Ratast

parem esimene Megrez Sabajuur

vasak esimene Phekda Kints

parem tagumine Dubhe Karu

vasak tagumine Merak Niuded


Maaleht